1401 چهارشنبه 15 تیر
 
بازرگانی استیل خانی

قیمت ورق استیل و قیمت پروفیل استیل در ضخامت های مختلف
محصول ها

ورق استیل نسوز

ورق استیل نسوز

بازرگانی استیل خانی تهیه کننده آلیاژهایمختلف ورق استیل نسوز،  قیمت ورق استیل نسوز، فروش ورق استیل نسوز ، بازار ورق استیل نسوز در سایزهای مختلف با آلیاژهای مختلف فوری و سریع و ارزان برای تاجرین محترم استیلمی باشد.


ورق استیل نسوز اساس تحمل حرارتی که دارندبه 3 دسته تقسیم می شوند.

1- ورق استیل نسوز 304  توانایی تحمل حرارت شعله مستقیم تا 900 درجه را داراست.علاوه براین مقاومت بالایی در مقابل ترکیب با اکسیژن هوا دارد.

2- ورق استیل نسوز 309 توانایی تحمل حرارتشعله مستقیم تا 1100 درجه را داراست .علاوه براین مقاومت بالایی در برابر ترکیب بااکسیژن هوا دارد.

3- ورق استیل نسوز 310  توانایی تحمل حرارت شعله مستقیم تا 1250 درجه راداراست .علاوه براین مقاومت بالایی در برابر ترکیب با اکسیژن هوا دارد.

مولیبدن خالص به رنگ سفید نقره ای میباشدو نسبتا نرم بوده و جزو دسته فلراتی با بالاترین نقطه ذوب است. که بیش از دو سوم مولیبدندر تولید آلیاژها به خصوص آلیاژ های کرو م نیکل 316 استیل و استیل نسوز استفاده میشوند.

ورق استیل 309 دارای آلیاژ مشخصی برای مقاومتدر برابر دماهای بالا می باشد. در سیالاتی که حرارت محیط به صورتی است که به ورق استیلمعمولی مانند استیل 304 و استیل 316 باعث خوردگی می شود از ورق های استیل نسوز مانندورق استیل 321 برای دماهای 960 درجه و آلیاژ 309 برای دمای 1000 درجه استفاده میگردد. اصلی ترین عنصر آلیاژی حاضر در آلیاژهای مقاومبه حرارت ورق استیل، فلز مولیبدن و تیتانیوم میباشد . که علاوه برکروم ونیکل باعث بهوجود آمدن ترکیبات پایدار در مقابل دماهای بالا میگردد . قیمت ورق استیل 321 از قیمت ورق استیل 309 بسیار کمتر است زیرا تفاوت این آلیاژ با استیل 309 در عناصر مولیبدنو تیتانیوم پایین تر میباشد . ولی به دلیل بازه دمایی بیشتر و همچنین قیمت استیل نسوزو قیمت استیل 309 ، خرید ورق استیل نسوز گسترده تر میباشد.

ورق های نسوز استیل در رده ها 10 , 20, 40 , 80 قابل ارائه میباشد و به دلیل مصارف خاص و کمبود درخواست ها اکثرا بصورت ورقاستیل بدون درز می باشند. تاثیر عنصر مولیبدن در استیل ( خرید ورق استیل نسوز ). عنصرمولیبدن باعث بهبود چقرمگی در استیل مناسب می شود و بنابراین در محدوده دمایی قابلاستفاده ،استحکام در ورق استیل را افزایش می دهد. در فولادهای مولیبدن دار خواص الاستیکبهتری دارند. مولیبدن خالص به رنگ سفید نقره ای میباشد و نسبتا نرم بوده و جزو دستهفلراتی با بالاترین نقطه ذوب است. که بیش از دو سوم مولیبدن در تولید آلیاژها به خصوصآلیاژ های کرو م نیکل 316 استنلس استیل و استیل نسوز استفاده می شوند