مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09123300190
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
1399 شنبه 17 خرداد
 آخرین اخبار


محصول ها

ورق استیل بگیر و نگیر

ورق استیل بگیر و نگیر به ورق استیلی که خاصیت جذب توسط آهن ربا را داشته باشد بگیر و به ورق استیلی که توسط آهن ربا جذب نشود نگیر می گویند.
ورق استیل زنگ نزن سری 300 (مانند 304 و 316 ) دارای کروم هستند که منجر به نگیر بودن استیل می شوند. و این درحالی است که ورق استیل های سری 400 تنها دارای کروم است که خاصیت مغناطیسی ورق استیل را حفظ می کند. یکی از روش های تشخیص استینلس استیل از کربن استیل نیز این می باشد که در صورتی که آهن ربا به آن نچسبید این قطعی است که ورق استیل است ولی اگر آهن ربا به آن بچسبید هنوز دلیل بر تشخیص ورق استیل از فولاد کربن دار نیست.. پس برای انتخاب یک ورق استیل مناسب کاربری باید به موارد زیادی از جمله گرید استیل ، سطح استیل ، کاربری آن و خاصیت مغناطیسی ورق استیل بگیر 420 ، تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر تفاوت استیل 304 و 316 توجه کرد.

ورق استیل بگیر و نگیر

ورق استیل بگیر و نگیر به ورق استیلی که خاصیت جذب توسط آهن ربا را داشته باشد بگیر و به ورق استیلی که توسط آهن ربا جذب نشود نگیر می گویند.
ورق استیل زنگ نزن سری 300 (مانند 304 و 316 ) دارای کروم هستند که منجر به نگیر بودن استیل می شوند. و این درحالی است که ورق استیل های سری 400 تنها دارای کروم است که خاصیت مغناطیسی ورق استیل را حفظ می کند. یکی از روش های تشخیص استینلس استیل از کربن استیل نیز این می باشد که در صورتی که آهن ربا به آن نچسبید این قطعی است که ورق استیل است ولی اگر آهن ربا به آن بچسبید هنوز دلیل بر تشخیص ورق استیل از فولاد کربن دار نیست.. پس برای انتخاب یک ورق استیل مناسب کاربری باید به موارد زیادی از جمله گرید استیل ، سطح استیل ، کاربری آن و خاصیت مغناطیسی ورق استیل بگیر 420 ، تفاوت ورق استیل بگیر و نگیر تفاوت استیل 304 و 316 توجه کرد.