مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09123300190
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
1399 پنجشنبه 15 خرداد
 آخرین اخبار


محصول ها

ورق نسوز

ورق نسوز

ورق نسوز

قیمت بروز ورق نسوز

ورقهای نسوز برحسب تحمل حرارتی که دارا هستند به سه دسته تقسیم میشوند.

ورق نسوز استیل

1- ورق نسوز استیل 304 SS به شماره مواد 1.4301 

این ورق در ضخامت تعریف شده توانایی تحمل حرارت شعله مستقیم تا 900 درجه سانتیگراد را داراست

علاوه براین مقاومت بالایی در برابر ترکیب با اکسیژن هوا ( اکسیده شدن ) دارد.

ورق استیل نسوز

2- ورق نسوز استیل 309 SS به شماره مواد 1.4829
این ورق در ضخامت تعریف شده توانایی تحمل حرارت شعله مستقیم تا 1100 درجه سانتیگراد را داراست

علاوه براین مقاومت بالایی در برابر ترکیب با اکسیژن هوا ( اکسیده شدن ) دارد.
بازار ورق نسوز، قیمت ورق نسوز
3- ورق نسوز استیل 310 SS به شماره مواد 1.4842
این ورق در ضخامت تعریف شده توانایی تحمل حرارت شعله مستقیم تا 1250 درجه سانتیگراد را داراست

علاوه براین مقاومت بالایی در برابر ترکیب با اکسیژن هوا ( اکسیده شدن ) دارد.