مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09123300190
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
1399 پنجشنبه 19 تیر
 آخرین اخبار


محصول ها

میلگرد استیل 316 سایز 14

میلگرد استیل 316 سایز 14

میلگرد استیل 316 سایز 14

عرضه و فروش میلگرد استیل 316 سایز 14

S = سطح مقطع موثر یا اسمی میلگرد استیل؛ بر حسب میلیمتر مربع
L = طول یک قطعه میلگرد استیل؛ بر حسب میلیمتر
db = قطر اسمی میلگرد استیلهای ساده یا آجدار؛ بر حسب میلیمتر
� = قطر اسمی میلگرد استیلهای ساده، که معمولا در نقشه ها و سایر مدارک فنی به کار می رود .
Φ = قطر اسمی میلگرد استیلهای آجدار، که معمولا در نقشه ها و سایر مدارک فنی به کار می رود .
d1 = قطر زمینه میلگرد استیلهای آجدار؛ بر حسب میلیمتر
d2 = قطر خارجی میلگرد استیلهای آجدار؛ بر حسب میلیمتر
مقاومت مشخصه فولاد: مقاومت مشخصه فولاد بر اساس مقدار تنش تسلیم آن (مشهود یا قراردادی) تعیین می شود. مقاومت مشخصه فولاد عبارت است از آن مقدار تنشی که تنش تسلیم حداکثر۵ درصد از نمونه های میلگرد استیل فولادی کمتر از آن باشد .

وزن میلگرد استیل 316 سایز 14، قیمت میلگرد استیل 316 سایز 14، فروش میلگرد استیل 316 سایز 14، خرید میلگرد استیل 316 سایز 14، میلگرد استیل 316 سایز 14 قیمت، کاربرد میلگرد استیل 316 سایز 14، میلگرد استیل 316 سایز 14 چیست، مشخصات میلگرد استیل 316 سایز 14

انواع میلگرد استیلها
۱) میلگرد استیل ساده: سطح این نوع میلگرد استیلها صاف بوده که با علامت Φ نشان داده می شوند،مقاومت فشاری و کششی آن ۲۳ کیلوگرم بر میلی متر مربع می باشد .
۲) میلگرد استیل آجدار: سطح این نوع میلگرد استیلها به صورت آجدار در شکل های مختلف می باشد و مقاومت فشاری و کششی آن ۳۲کیلوگرم بر میلی متر مربع است که با علامت Φ نشان داده می شوند .
توجه۱ : میلگرد استیلها از قطر ۶، ۸، ۱۰ تا ۵۰ میلی متر موجود می باشند .
توجه۲ : میلگرد استیلهای با قطر کمتر از ۶ میلی متر را مفتول می نامند .

توجه۳ : میلگرد استیلها از قطر ۶ تا ۱۲ میلی متر جهت ساخت خامود (خاموت)،و از قطرهای ۱۰ تا ۵۰ میلی متر برای ساخت تیرها،ستون ها،دال ها (سقفها)، فنداسیون ها و . . . استفاده می شود .

، بازار میلگرد استیل 316 سایز 14، انواع میلگرد استیل 316 سایز 14، خرید و فروش میلگرد استیل 316 سایز 14، واردات میلگرد استیل 316 سایز 14، صادرات میلگرد استیل 316 سایز 14، قیمت میلگرد استیل 316 سایز 14 اشتهارد، قیمت میلگرد استیل 316 سایز 14 مشهد
انواع میلگرد استیل آجدار
۳- میلگرد استیل آجدار پیچیده: مقاومت کششی و فشاری این نوع میلگرد استیلها بیشتر از انواع ساده و آجدار آن است که با علامت Φ نشان داده می شود 
خمش انتهایی میلگرد استیلها
هدف: خمش انتهایی میلگرد استیلها، جهت گیرایی بهتر و مناسبتر میلگرد استیل در داخل بتن می باشد .

اندازه های حداقل برای خم ۱۸۰ درجه
D- حداقل برابر d 6 برای نمره ۲۰ و کمتر از آن

D- حداقل برابر d 8 برای نمره های بزرگتر از ۲۰ و کوچکتر از ۳۰
D- حداقل برابر d 10 برای نمره های بزرگتر از ۳۰
اندازه های حداقل برای خم ۹۰ درجه
D- حداقل برابر d 7 برای نمره ۲۰ و کمتر از آن

D- حداقل برابر d 8 برای نمره های بزرگتر از ۲۰ و کوچکتر از ۳۰
D- حداقل برابر d 10 برای نمره های بزرگتر از ۳۰