مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09123300190
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
1399 دوشنبه 16 تیر
 آخرین اخبار


محصول ها

میلگرد استیل 304 سایز 14

میلگرد استیل 304 سایز 14

میلگرد استیل 304 سایز 14

عرضه و فروش میلگرد استیل 304 سایز 14

از نظر تنوع قطر میلگرد استیلها نیز استانداردهای تولید کنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده‌است میلگرد استیلها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند. 
میلگرد استیل انتظار در فنداسیون و طبقات

آن دسته از میلگرد استیلهایی که از سطح فنداسیون و از سطح سقف به سمت بالا ادامه داشته تا میلگرد استیلهای اصلی و طولی ستون ها بدان وصل شوند، میلگرد استیل انتظار(ریشه انتظار) می گویند که اندازه حداقل آن۶ ⁄ ۱ ارتفاع طبقه مربوط برای هر ریشه انتظار می باشند.

وزن میلگرد استیل 304 سایز 14، قیمت میلگرد استیل 304 سایز 14، فروش میلگرد استیل 304 سایز 14، خرید میلگرد استیل 304 سایز 14، میلگرد استیل 304 سایز 14 قیمت، کاربرد میلگرد استیل 304 سایز 14، میلگرد استیل 304 سایز 14 چیست،

برای وصل نمودن میلگرد استیلهای انتظار به میلگرد استیلهای ستون،بایستی زاویه انحرافی برابر۱۰ ⁄ ۱ در میلگرد استیلهای ستون بوجود آید. مقدار فولاد موجود در وصله بر اساس آئین نامه B.S نباید از ۱۰% سطح مقطع ستون بیشتر باشد .
حثر فاصله مرکز تا مرکز دو شبکه میلگر

د را ۱۵ سانتی متر در نظر می گیرند .
خاموت (تَنگ) در ستون: خاموت ها در ستون به منظور حفظ فاصله میلگرد استیلهای اصلی و طولی و نیز برای جلوگیری از کمانش و برش بکار برده می شود. می دانیم که در قسمت تکیه گاه ها و تقاطع ها برش بیش از قسمتهای دیگر است. بدین منظور از سطح روی فنداسیون به بالا و نیز از سطح زیر سقف به سمت پایین به اندازه۶ ⁄ ۱ ارتفاع طبقه که خطر برش دارد بایستی فاصله خاموت ها کمتر از سایر قسمت ها در نظر گرفته شود. برای طبقات بالا نیز به همین صورتی که توضیح داده شد، عمل می کنیم

مشخصات میلگرد استیل 304 سایز 14، بازار میلگرد استیل 304 سایز 14، انواع میلگرد استیل 304 سایز 14، خرید و فروش میلگرد استیل 304 سایز 14، واردات میلگرد استیل 304 سایز 14، صادرات میلگرد استیل 304 سایز 14، قیمت میلگرد استیل 304 سایز 14 اشتهارد، قیمت میلگرد استیل 304 سایز 14 مشهد
علائم اختصاری
Es = مدول ارتجاعی میلگرد استیلهای فولادی،بر حسب مگا پاسگال
fsu,obs = مقاومت کششی میلگرد استیلهای فولادی،یعنی مقاومت هنگام گسیختگی،که در آزمایش کششی بر روی میلگرد استیلهای مصرفی مورد نظر به دست می آید،بر حسب مگا پاسگال
fy = تنش تسلیم میلگرد استیلهای فولادی، بر حسب مگاپاسگال؛ این تنش در میلگرد استیلهای s240 از روی تنش تسلیم مشهود آن به دست می آید. در سایر میلگرد استیلها تنش تسلیم قراردادی ( تنش نظیر تغییر شکل نسبی ماندگار۲ ⁄۰ درصد، و یا تنش نظیر تغییر شکل نسبی ۳۵ ⁄۰درصد) تعریف می شود .
fyk = مقاومت مشخصه میلگرد استیلهای فولادی؛ تنشی که به عنوان ویزگی فولاد، مبنای طراحی قرار می گیرد؛بر حسب مگاپاسگال
fy,obs = تنش تسلیمی که در آزمایش کششی بر روی میلگرد استیلهای مصرفی مورد نظر عملاً به دست می آید؛بر حسب مگاپاسگال