مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09123300190
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
1399 پنجشنبه 19 تیر
 آخرین اخبار


محصول ها

پیچ و مهره استنلس استیل

پیچ و مهره استنلس استیل بازرگانی استیل خانی تهیه کننده آلیاژهای مختلف استیل و استنلس استیل ، پیچ استنلس استیل، پیچ و مهره استنلس استیل، وزن پیچ و مهره استنلس استیل، قیمت پیچ و مهره استنلس استیل، فروش پیچ و مهره استنلس استیل، خرید پیچ و مهره استنلس استیل، پیچ و مهره استنلس استیل قیمت، کاربرد پیچ و مهره استنلس استیل، پیچ و مهره استنلس استیل چیست، مشخصات پیچ و مهره استنلس استیل، بازار پیچ و مهره استنلس استیل، انواع پیچ و مهره استنلس استیل در سایزهای مختلف با آلیاژهای مختلف (316،304،321) فوری و سریع و ارزان برای تاجرین محترم استیل می باشد
انواع پیچ و مهره استنلس استیل :
1-پیچ و مهره استنلس استیل آچاری استیل در گریدهای 304- 316 – تمام دنده و نیم دنده
2-آلن با سر استنلس استیل Din: 912 / 304 پیچ و مهره استنلس استیل آلن سر خزینه استیل Din: 7991 / 304
آلن مغزی استنلس استیل Din:916 آلن گل قارچی استنلس استیل ISO: 7380
3- پیچ و مهره استنلس استیل متری استیل: متری میلیمتر 304-316/ Din:975
4-پیچ و مهره استنلس استیل استوانه و پیچ و مهره استیل سر تخت استیل: استوانه و سر تخت چهارسو استیل 304/ Din:7985-965
استوانه و سر تخت دو سو 304 /Din:84 – 963
5-پیچ و مهره استنلس استیل خودکار استیل: پیچ خودکار سر استوانه 304/ Din: 7981
پیچ و مهره استنلس استیل خودکار سر تخت 316 / Din7982
6-پیچ و مهره استنلس استیل شیروانی و پیچ و مهره استیل تلگرافی استیل : شیروانی استیل 304
پیچ و مهره استنلس استیل تلگرافی استیل 304 / Din 571