مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09123300190
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
1399 دوشنبه 16 تیر
 آخرین اخبار


محصول ها

پیچ و مهره استیل

پیچ و مهره استیل بازرگانی استیل خانی تهیه کننده آلیاژهای مختلف استیل و استنلس استیل پیچ و مهره استیل، وزن پیچ و مهره استیل، قیمت پیچ و مهره استیل، فروش پیچ و مهره استیل، خرید پیچ و مهره استیل، پیچ و مهره استیل قیمت، کاربرد پیچ و مهره استیل، پیچ و مهره استیل چیست، مشخصات پیچ و مهره استیل، بازار پیچ و مهره استیل، انواع پیچ و مهره استیل در سایزهای مختلف با آلیاژهای مختلف (316،304،321) فوری و سریع و ارزان برای تاجرین محترم استیل می باشد
انواع پیچ و مهره استیل :
1-پیچ و مهره استیل آچاری استیل در گریدهای 304- 316 – تمام دنده و نیم دنده
2-آلن با سر استیل Din: 912 / 304 پیچ و مهره استیل آلن سر خزینه استیل Din: 7991 / 304
آلن مغزی استیل Din:916 آلن گل قارچی استیل ISO: 7380
3- پیچ و مهره استیل متری استیل: متری میلیمتر 304-316/ Din:975
4-پیچ و مهره استیل استوانه و پیچ و مهره استیل سر تخت استیل: استوانه و سر تخت چهارسو استیل 304/ Din:7985-965
استوانه و سر تخت دو سو 304 /Din:84 – 963
5-پیچ و مهره استیل خودکار استیل: پیچ خودکار سر استوانه 304/ Din: 7981
پیچ و مهره استیل خودکار سر تخت 316 / Din7982
6-پیچ و مهره استیل شیروانی و پیچ و مهره استیل تلگرافی استیل : شیروانی استیل 304
پیچ و مهره استیل تلگرافی استیل 304 / Din 571