مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09123300190
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
1399 دوشنبه 13 مرداد
 آخرین اخبار


اخبار و اطلاعیه ها

تقسیم بندی ورق استیل بر مبنای درصد آلیاژ

تقسیم بندی ورق استیل بر مبنای درصد آلیاژ
تقسیم بندی ورق استیل بر مبنای درصد آلیاژ

ورق استیل نیز مانند ورق گالوانیزه و ورق های روغنی به دو صورت رول و شیت عرضه می گردد. معمولا رول های ورق های استیل در سه عرض ۱۰۰ و ۱۲۵ و ۱۵۰ سانتی متر تولید و عرضه می شوند. ورق های استیل از ضخامت های ۳۵ صدم میل تا ۲۰ میل قابل عرضه می باشند. ورق های استیل فابریک در دو اندازه ۲۰۰*۱۰۰ و ۲۵۰*۱۲۵ و ۱۲۲*۲۴۴ سانتی متر موحود می باشند.

جدول زیر جدول وزنی ورق استیل است که می تواند در محاسبات عددی به شما کمک نماید:

ردیف

طول(میلی متر)

عرض(میلی متر)

ضخامت(میلی متر)

وزن (گرم)

۱

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۴۰ صدم

۶۴۰۰

۲

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۵۰ صدم

۸۰۰۰

۳

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۱

۱۶۰۰۰

۴

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۲

۳۲۰۰۰

۵

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۱

۲۵۰۰۰

۶

۲۵۰۰

۱۲۵۰

۲

۵۰۰۰۰