مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09123300190
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
1399 دوشنبه 16 تیر
 آخرین اخبار


اخبار و اطلاعیه ها

باید بدانید فرق استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ چیست

باید بدانید فرق استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ چیست
باید بدانید فرق استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ چیست

ورق استیل ۳۰۴ حاوی ۱۸% کروم و ۸% نیکل است در صورتیکه ورق استیل ۳۱۶ دارای ۱۶% کروم ، ۱۰% نیکل و ۲% مولیبدن است . مولیبدن برای کمک به مقاومت در برابر خوردگی ناشی ا ز کلراید به آن اضافه می شود.