مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09123300190
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
واردات استیل
1399 دوشنبه 13 مرداد
 آخرین اخبار


اخبار و اطلاعیه ها

آیا فولاد ضد زنگ، زنگ میزند

آیا فولاد ضد زنگ، زنگ میزند
آیا فولاد ضد زنگ، زنگ میزند

 در واقع این موضوع که فولاد ضد زنگ، زنگ نمیزند یک تصور نادرستی است. این برداشت ناصحیح برخی موارد منجر به مشاجرات و حتی تعقیب قانونی بین کارفرمایان و پیمانکاران میشود. فولادھای ضد زنگ فقط در شرایطی خاص نظیر محیطھای غیرآلوده و آب شیرین یا آب دریا  بدون زنگ باقی میمانند. در هوای مرطوب دریایی یا در داخل آب ساکن (راکد) فولاد ضد زنگ نوع ۳۰۴ زنگ میزند، و اغلب به صورت موضعی دچار خوردگی حفرهای میگردد.